Over ons

Wie vertegenwoordigt de Wmo-forum adviesraad?

Op dit moment bestaat de Wmo-forum adviesraad uit ongeveer 15 leden, verdeeld over 9 verschillende vertegenwoordigingen van mensen met beperkingen die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. In Veenendaal werken we met leden die een achterban hebben, een grotere groep mensen die min of meer dezelfde soort beperking hebben. Zij kunnen het best ervaren en meedelen hoe de regelingen van de gemeente in hun situatie uitpakken, of ze er mee gebaat zijn of dat er verbeteringen nodig zijn. De leden proberen zoveel mogelijk feeling te houden. Dat kan informeel door contacten, maar in sommige gevallen ook meer formeel in de vorm van bijv. een klankbordgroep of een cliëntenraad die voorafgaand aan een vergadering van het Wmo-forum bijeenkomen om de agendapunten te bespreken. Welke groepen worden zoal vertegenwoordigd? Momenteel zijn dat de Cliëntenraad Werk en Inkomen (voor inwoners met een gemeentelijke uitkering en i.h.a. voor alle inwoners met een laag inkomen in Renswoude, Rhenen en Veenendaal), Cliëntenkracht GGZ Veenendaal, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking of NAH, het Diaconaal Platform namens de Veense kerken, de NPV, de chronisch zieken en mensen met autisme. Ook vrijwilligers en mantelzorgers zijn sinds kort weer vertegenwoordigd.

Een groep die we graag weer erbij zouden zien is die van de ouderen, hoewel die natuurlijk ook wel over andere groepen verspreid zijn. Tot enkele jaren geleden werden hun belangen nog  behartigd door het toenmalige Senioren Platform.

Werkwijze van het Wmo-forum

Hoe gaat het Wmo-forum in grote lijnen te werk?

De adviesraad vergadert in principe 8 keer per jaar waarbij ook de ondersteunende ambtenaar en veelal de wethouder aanwezig is. Uit eigen initiatief of op verzoek van de adviesraad komen ambtenaren toelichting geven over beleid en uitvoering van de Wmo. De leden hechten zeer aan een open dialoog en participeren al in een vroeg stadium in werkgroepen met ambtenaren van de gemeente op specifieke onderwerpen. Tijdens en buitenom de vergaderingen werken we aan (on) gevraagde adviezen. Alle leden zijn actief met hun achterban.