Agenda en notulen, adviezen en reacties

Vergaderingen van het Wmo-forum zijn openbaar. Als bepaalde punten op de agenda bijvoorbeeld over uw situatie gaan of die van mensen die u als mantelzorger of vrijwilliger helpt of als ze u gewoon interesseren, is het dus mogelijk (een deel van) de vergadering bij te wonen. U dient dit dan van te voren wel even te melden bij de voorzitter (zie ‘Over ons’ – ‘Samenstelling Raad‘). Het is natuurlijk ook mogelijk contact te zoeken met een van de leden die uw groep in het Wmo-forum vertegenwoordigt, u kunt ze dan via de mail benaderen en daarin uw punt uiteenzetten of melden dat u graag een gesprek wilt (zie voor de gegevens van de leden: ‘Over ons’ – ‘Samenstelling Raad‘). De complete agenda voor de eerstvolgende vergadering vindt u hieronder:

Agenda Wmo-forum 6 mei (1)

Bijl. 4. Aantekeningen vergadering WMO-forum 18 maart

U kunt ook de adviezen die het Wmo-forum de laatste tijd heeft uitgebracht en de reacties vanuit de gemeente Veenendaal daarop inzien. Adviezen en reacties vanaf 2018 vindt u hieronder:

124 Advies Wmo-forum Startdocument Inkoop Immaterieel 2025 (1), 20 jan ’24
123 Advies Wmo-forum Nota van uitgangspunten aanbesteding Valleihopper (1), 12 jan ’24
122 Reactie College op advies Wmo-forum BW en BT (2), 20 nov ’23
122 Advies Wmo-forum BW en BT (1), 4 nov ’23
121 Reactie College op advies Wmo forum derde wijziging IVSD, 2 nov ’23
121 Advies Wmo-forum inzake 3e wijziging IVSD, 10 okt ’23
120 Specifiek advies WMO forum IBK SD 2024-2027 defin (1), 25 aug ’23
120 Advies gecombineerde adviesraden IBK 2024-2027, 23 aug ’23
119 Advies Wmo forum over Valleihopper, 1 mrt ’23
119 Advies Wmo forum over Valleihopper, 1 mrt ’23
118.Reactie College op ongevraagd advies Wmo-forum inzake gehandicaptenparkeerapp-, 15 juni ’22
118 Ongevraagd advies Wmo forum inzake Gehandicapten Parkeerapp, 25 mrt ’22 
117 Reactie college op advies Beleidsplan Handhaving Sociaal Domein, 21 dec ’21
117 Advies Wmo-forum inzake beleidsplan Handhaving versie 1.0, 14 sept ’21
116 Terugkoppeling verdiepende sessie BW 13 dec ’21
116 Informeel-advies-Wmo inzake Regionaal-beleidskader-MO, 26 jun ’21 (1)
115 Reactie College aan Jeugdbelang en Wmo-forum op advies inzake Integrale verordening sociaal domein Veenendaal, 16 mrt ’21 
115 Advies Jeugdbelang Wmo-forum aan OSD inzake Integrale-verordening H.1, 27 jan ’21 – versie 1.0 def
114 Reactie College op advies inzake wijzigingen Wmo-verordeningen, 16 mrt ’21
114 Advies Wmo-forum aan college inzake Wijzigingen Wmo-verordening, 25 nov ’20 – def
113 Reactie College op ongevraagd advies Wmo-forum inzake Lokale Inclusie Agenda Veenendaal, 23 mrt ’21
113a Bijlage brief reactie ongevraagd advies wmo-forum LIA (1), 23 mrt ’21
113 Ongevraagd advies Werkgroep LIA Wmo-forum aan college inzake Locale Inclusie Agenda, 9 dec ’20
112 Reactie College B&W op advies schoonmaakondersteuning, 22 jul ’20
112 Advies Wmo-forum aan college inzake schoonmaakondersteuning en de gevolgen op het besluit Nadere regels MO, 7 jul ’20 – versie 1.0
Reactie College op integraal advies raden Sociaal domein inzake Wijziging Verordening Minimaregelingen en Verordening individuele inkomenstoeslag, 11 dec ’19
Integraal advies raden Sociaal domein aan College inzake Wijziging Verordening Minimaregelingen en Verordening individuele inkomenstoeslag, 29 okt ’19
111 Reactie College op advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, 26 nov ’19
111 Advies Wmo-forum aan college inzake Verordening Maatschappelijke ondersteuning aan College, 17 okt ’19 – versie 1.0
110 Reactie College op advies IBK-SD – RV IBK-5, 11 dec ’19
110 Advies Wmo-forum aan college inzake Integraal Beleidskader Sociaal domein, 10 okt ’19 – versie 1.0
109 Integraal advies raden Sociaal domein aan College inzake Startdocument opdracht Welzijn, 19 apr ’19
108 Reactie College op ongevraagd advies Wmo-forum inzake aanbesteding vraagafhankelijk vervoer, 23 apr ’19
108 Ongevraagd advies Wmo-forum aan College inzake aanbesteding Valleihopper, 15 mrt ’19
107 Reactie College op ongevraagd advies Wmo-forum inzake Eigen bijdrage Wmo en Klanttarief Schoonmaakondersteuning, 20 nov ’18
107 Ongevraagd advies Wmo-forum aan College inzake Eigen bijdrage Wmo en Klanttarief Schoonmaakondersteuning, 3 nov ’18
106 Advies Wmo-forum aan College inzake Besluit Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning Veenendaal, 3 jul ’18 – versie 1.0
105 Reactie College op advies Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, 21 mrt ’18
105 Advies Wmo-forum aan College inzake Wijziging Verordening MO, 3 mrt ’18 – definitief